Giới thiệu

KDTVN.COM rất coi trọng quyền riêng tư – chúng tôi cam kết giữ kín thông tin cá nhân của bạn. Tất cả dữ liệu khách hàng được chúng tôi thu thập và bảo mật nghiêm ngặt, chỉ được sử dụng cho các mục đích được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua các kênh giao tiếp của chúng tôi và bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập được (ví dụ: nếu bạn nói chuyện với chăm sóc khách hàng của chúng tôi).

“Chúng tôi” là ai?

Khi chúng tôi muốn nói đến KDTVN.COM và tất cả các thành viên con thuộc sở hữu như (izasofa.com). Chúng tôi có trụ sở tại Hà Nội, nhưng chúng tôi cung cấp hàng hóa trên toàn miền Bắc và có thể mở rộng toàn quốc trong tương lai.

Chúng tôi cũng lưu trữ các bản sao lưu của một số dữ liệu, bao gồm chi tiết đơn hàng (sẽ bao gồm Thông tin khách hàng) trên các máy chủ của chúng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý.

Các biện pháp chúng tôi sử dụng được thiết kế để cung cấp mức độ bảo mật phù hợp với rủi ro xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. KDTVN.COM cũng tuân thủ các nguyên tắc bảo mật của liên quan đến việc sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân đúng cách.

Bảo mật ‘Dữ liệu cá nhân’ là gì? bao gồm gì?

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ dữ liệu nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn – bao gồm thông tin như tên, địa chỉ nhà, số điện thoại và địa chỉ email của bạn nhưng trong một số trường hợp.

Chúng tôi thu thập dữ liệu gì

Khi bạn truy cập kdtvn.com hoặc mua sắm trực tuyến với chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về bạn và việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi coi thông tin này là ba loại: Thông tin khách hàng, Dữ liệu sử dụng và Địa chỉ IP của bạn.

Thông tin khách hàng là thông tin bạn cung cấp rõ ràng cho chúng tôi khi bạn mua hàng trực tuyến hoặc đăng ký để nhận bản tin của chúng tôi, bao gồm:

 • Tên
 • SĐT
 • Địa chỉ nhà
 • Giao hàng và / hoặc địa chỉ thanh toán
 • Thông tin thanh toán

Dữ liệu sử dụng là thông tin chung về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi, chẳng hạn như:

 • Những trang bạn đã truy cập trên trang web của chúng tôi
 • Cách bạn đến trang web (ví dụ: bằng cách nhấp vào liên kết trong bản tin hoặc từ quảng cáo)
 • Những nút hoặc liên kết bạn đã nhấp
 • Cho dù bạn đã từng đến trang web trước đây

Bất cứ khi nào bạn truy cập một trang web (bao gồm cả của chúng tôi), máy tính mà các trang web được phục vụ (tức là máy chủ web của chúng tôi) cần biết địa chỉ mạng công cộng của máy tính của bạn để nó có thể gửi các trang được yêu cầu tới trình duyệt của bạn. Địa chỉ mạng công cộng được liên kết với máy tính của bạn được gọi là Địa chỉ IP công cộng của nó và được gửi tự động mỗi khi bạn truy cập bất kỳ trang web Internet nào. Từ Địa chỉ IP của máy tính, thường có thể xác định vị trí địa lý chung của máy tính đó nhưng thường không phải là máy tính cụ thể và nếu nhiều người sử dụng máy tính không phải là người dùng cụ thể (mặc dù nếu Địa chỉ IP của bạn là duy nhất cho bạn và được xuất bản ở đâu đó hoặc nếu sau đó bạn nhận dạng chính mình trong khi sử dụng cùng một Địa chỉ IP, có thể Địa chỉ IP có thể nhận dạng bạn).

Cách chúng tôi thu thập dữ liệu

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi: Khi bạn đặt hàng trực tuyến với chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân (như tên và địa chỉ của bạn) để chúng tôi có thể điền đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân khi đăng ký nhận bản tin, trả lời đơn xin việc hoặc đề nghị, tham gia với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội, tham gia khảo sát hoặc liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ. Nếu bạn không muốn cung cấp dữ liệu cá nhân, bạn không cần phải làm vậy, nhưng điều đó có thể hạn chế khả năng của bạn để làm một số điều nhất định trên trang web.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu

Nơi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ chỉ xử lý nó:

 • Để điền vào đơn đặt hàng của bạn
 • Để kiểm tra tình trạng bảo hành mặt hàng của bạn
 • Thông báo các ưu đãi và bảo trì định kì sản phẩm

Lý do chính chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn là để điền đơn đặt hàng và quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn (ví dụ: xử lý các câu hỏi về sản phẩm, trả lại và yêu cầu bảo hành).

Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích khác, bao gồm:

Để liên lạc với bạn: điều này có thể bao gồm cung cấp cho bạn thông tin bạn yêu cầu hoặc chúng tôi bắt buộc phải cung cấp cho bạn, liên quan đến các thay đổi đối với trang web hoặc chính sách của chúng tôi, truyền thông tiếp thị theo sở thích của bạn hoặc mời bạn cung cấp thông tin phản hồi hoặc tham gia vào nghiên cứu chúng tôi đang tiến hành.

Để hỗ trợ bạn: điều này có thể bao gồm xử lý mọi câu hỏi của bạn về sản phẩm của chúng tôi, xử lý các yêu cầu bảo hành hoặc bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Để cải thiện trang web của chúng tôi: chúng tôi sử dụng Dữ liệu sử dụng để giúp chúng tôi hiểu hành vi trực tuyến của khách hàng, giúp chúng tôi tập trung vào các hoạt động tiếp thị và cải thiện các dịch vụ chúng tôi cung cấp trên trang web. Sử dụng phân tích trang web trên trang web của chúng tôi cho phép chúng tôi đo lường, thu thập, phân tích và báo cáo về Dữ liệu sử dụng cho mục đích hiểu và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng tất cả Dữ liệu sử dụng được ẩn danh (nghĩa là không thể tham chiếu đến một người cụ thể) trừ khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn.

Thông tin vị trí địa lý có trong Dữ liệu sử dụng cũng cho phép chúng tôi điều chỉnh trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi bằng cách hiển thị nội dung khác nhau dựa trên vị trí của bạn, chẳng hạn như cung cấp nội dung bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn (nếu có thể), hiển thị nội tệ và giá cả và hiển thị quảng cáo có liên quan. Một lần nữa, thông tin vị trí địa lý được ẩn danh trừ khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn.

Để bảo vệ bạn: chúng tôi sử dụng Thông tin khách hàng và Địa chỉ IP của bạn để phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận khi bạn muốn mua hàng từ chúng tôi.

Để phân tích, tổng hợp và báo cáo: chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn và những người dùng khác trên trang web của chúng tôi để tạo ra các báo cáo và phân tích tổng hợp và ẩn danh mà chúng tôi có thể chia sẻ với bên thứ ba.

Cũng có những lúc chúng tôi buộc phải tiết lộ dữ liệu cá nhân một cách hợp pháp, chẳng hạn như cho các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ, tòa án hoặc các bên thứ ba khác, nơi chúng tôi nghĩ rằng cần phải tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành hoặc để thực hiện pháp luật của chúng tôi quyền. Nếu có thể và phù hợp, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về loại tiết lộ này.

Dữ liệu cá nhân của bạn không bao giờ được tiết lộ cho các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị lại hoặc nhắm mục tiêu lại. KDTVN không bao giờ bán danh sách email hoặc thông tin khách hàng của mình.

Giữ lại

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu tùy thuộc vào dữ liệu đó là gì, chúng tôi cần dữ liệu đó (ví dụ: theo dõi quyền bảo hành của bạn) và liệu chúng tôi có bắt buộc phải giữ dữ liệu đó hay không (ví dụ: về thuế). Khi chúng tôi không còn cần phải giữ lại, chúng tôi sẽ đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn bị xóa hoặc ẩn danh.

Quyền lợi của bạn

Dữ liệu cá nhân của bạn thuộc về bạn và bạn có quyền:

 • biết dữ liệu cá nhân nào chúng tôi lưu giữ về bạn
 • đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cá nhân là chính xác và cập nhật
 • yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào
 • phản đối việc chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có thể thông báo cho chúng tôi nếu bạn không còn muốn chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không nói rằng nếu bạn làm như vậy, điều này có thể có nghĩa là chúng tôi không còn có thể cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn nữa.

Thay đổi chính sách này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể sửa đổi chính sách quyền riêng tư này khi chúng tôi thêm các tính năng mới hoặc khi luật thay đổi. Khi chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng sẽ được phản ánh trên trang này và ngày sửa đổi sẽ được ghi chú ở trên cùng. Mọi chính sách bảo mật được sửa đổi sẽ áp dụng cho dữ liệu cá nhân, Thông tin khách hàng và Dữ liệu sử dụng mà chúng tôi đã có về bạn tại thời điểm thay đổi và mọi thông tin như vậy được tạo hoặc nhận sau khi thay đổi có hiệu lực. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên định kỳ đọc lại chính sách bảo mật này để xem liệu có bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến bạn hay không.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách:

KDT VIỆT NAM – Hoàn thiện cuộc sống
Showroom: 25 Văn Tiến Dũng – Bắc Từ Liêm – Hà Nội
Hotline: 0977.339.553