Sản phẩm của chúng tôi được bảo hành từ 2-5 năm kể từ ngày mua (Áp dụng với tuỳ vào chất liệu sản phẩm khi đặt hàng – nhân viên tư vấn sẽ báo khi chốt đơn), khi được sử dụng trong điều kiện bình thường và cho mục đích sử dụng. Không cố gắng di chuyển nhiều lần các sản phẩm, và để cũng như ngồi với số lượng Kg quá tải. Nếu bạn sử dụng để nhiều đồ vật quá tải sẽ dẫn đến kết cấu không đảm bảo với mức cho phép.

Bảo hành này bao gồm các lỗi về vật liệu và tay nghề và không áp dụng nếu thiệt hại do sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng sai mục đích, hao mòn thông thường hoặc nếu bạn thay đổi quyết định. Để được yêu cầu bảo hành, bạn cần phải mua sản phẩm của KDTVN thông qua trang web của chúng tôi hoặc một trong những người bán lại được ủy quyền của chúng tôi. Bảo hành KDTVN nằm cùng với luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành. Tại KDTVN chúng tôi cũng hỗ trợ bảo hành các sản phẩm của KDT nếu quý khách đã hết thời gian bảo hành trên đơn với chi phí tốt nhất.

Làm thế nào để tôi đưa ra yêu cầu?

Vui lòng gọi cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi với các chi tiết đặt hàng của bạn và mô tả về lỗi hoặc thiệt hại. Bao gồm hình ảnh của bất kỳ lỗi nào giúp rất nhiều trong việc giải quyết các yêu cầu.

Chúng tôi áp dụng bảo hành Online, bạn chỉ cần gọi điện và thông báo mã đơn để được hỗ trợ bảo hành sản phẩm nhanh nhất.

bảo hành sản phẩm